Dit privacybeleid regelt de manier waarop AMZ Consultancy verzamelde informatie verzamelt, gebruikt, onderhoudt en publiceert van gebruikers van de www.amzconsultancy.nl website. Dit privacybeleid is van toepassing op de website en alle producten en diensten die worden aangeboden door AMZ Consultancy.

Persoonlijke informatie

We kunnen persoonlijke informatie van gebruikers op verschillende manieren verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, wanneer gebruikers onze site bezoeken, zich registreren op de site en in verband met andere activiteiten, services, functies of bronnen die we maken beschikbaar op onze website. Gebruikers kunnen worden gevraagd naar, in voorkomend geval, naam en e-mailadres. Wij zullen persoonlijke informatie van gebruikers alleen verzamelen als ze vrijwillig dergelijke informatie aan ons verstrekken. Gebruikers kunnen altijd weigeren persoonlijke informatie te verstrekken, behalve dat dit hen kan beletten bepaalde websitegerelateerde activiteiten uit te voeren.

Niet-persoonlijke informatie

We kunnen niet-persoonlijke informatie over Gebruikers verzamelen wanneer ze op onze website reageren. Niet-persoonlijke informatie kan de browsernaam, het type computer en technische informatie over Gebruikers-middelen van verbinding met onze website bevatten, zoals het besturingssysteem en de gebruikte internetproviders en andere soortgelijke informatie.

Onze website kan “cookies” gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren. De webbrowser van de gebruiker plaatst cookies op hun harde schijf voor archiveringsdoeleinden en soms om informatie over hen bij te houden. Gebruikers kunnen ervoor kiezen hun webbrowser in te stellen om cookies te weigeren of om u te waarschuwen wanneer cookies worden verzonden. Als ze dit doen, merk dan op dat sommige delen van de website mogelijk niet goed werken.

Hoe wij uw informatie beschermen

We passen de juiste gegevensverzameling, opslag en verwerkingspraktijken en beveiligingsmaatregelen toe ter bescherming tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonlijke informatie, gebruikersnaam, wachtwoord, transactie-informatie en gegevens die op onze website zijn opgeslagen.

Gevoelige en persoonlijke gegevensuitwisseling tussen de website en de gebruikers gebeurt via een SSL-beveiligd communicatiekanaal en wordt gecodeerd en beschermd met digitale handtekeningen.

Uw persoonlijke informatie delen

Wij verkopen, verhandelen of verhuren geen persoonlijke informatie van gebruikers aan anderen. We kunnen generieke geaggregeerde demografische informatie die geen verband houdt met persoonlijke informatie over bezoekers en gebruikers delen met onze zakenpartners, vertrouwde leden en adverteerders voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

Websites van derden

Gebruikers kunnen op onze website advertenties of andere inhoud vinden die linken naar de sites en diensten van onze partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers en andere derden. We hebben geen controle over de inhoud of links die op deze sites verschijnen en zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden toegepast door websites die zijn gelinkt naar of van onze website. Bovendien kunnen deze sites of services, inclusief hun inhoud en links, voortdurend veranderen. Deze sites en services hebben mogelijk hun eigen privacybeleid en klantenservicebeleid. Browsen en interactie op een andere website, inclusief websites die een link naar onze website hebben, is onderworpen aan de eigen voorwaarden en het beleid van die website.

Uw acceptatie van deze voorwaarden

Door deze website te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met dit beleid. Als u niet akkoord gaat met dit beleid, maak dan geen gebruik van onze website. Uw voortdurende gebruik van de website na het plaatsen van wijzigingen in dit beleid wordt geacht uw aanvaarding van die wijzigingen te zijn.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op: info@amzconsultancy.nl